LAH as Carmen Miranda's backing band Bando da Lua
in the TOXIC DREAMS production 'De Lady in de Tutti Frutti Hat'